therapieën


ontwikkelingsstimulatie

Elke kind ontwikkelt op zijn eigen manier. Vertraagde ontwikkeling kan veroorzaakt worden door verschillende redenen. Wanneer vertraagde ontwikkeling wordt opgemerkt, is het belangrijk om in een vroege levensfase van het kind de ontwikkeling te stimuleren. Babys/peuters die hiervoor in aanmerking komen zijn o.a.:

 • (ex-)prematuren
 • voorkeurshouding (asymetrie)
 • poepschuivers
 • vertraagde ontwikkeling van motorische mijlpalen

psychomotore therapie

Psychomotore therapie is een onderdeel van kinesitherapie. Hierbij wordt ingezet op de ontwikkeling van het kind in zijn geheel, de samenwerking tussen psyche (geest) en de motoriek. Motoriek kan verstandelijke of emotionele aspecten beinvloeden. Kinderen met kleuter en lagere school leeftijd komen hiervoor in aanmerking wanneer er problemen zijn met o.a.:

 • grof motorische ontwikkeling
 • fijn motorische ontwikkeling
 • schrijf en tekenmotoriek
 • ruimtelijk- visuele vaardigheden
 • lateralisatie
 • werkhouding
 • aandachts-en concentratie

Deze problemen kunnen al dan niet in combinatie met AD(H)D, ASS (autismespectrumstoornis), DCD, NLD, leermoeilijkheden, ect.

neuromotorische / orthopedische revalidatie

De behandeling richt zich op het optimaliseren van de functionele mogelijkheden van het kind. Kinderen die hiervoor in aanmerking komen zijn kinderen met o.a.:

 • neurologische problematieken zoals cerebrale parese, epilepsiesyndroom, ect.
 • problemen met het gangpatroon
 • legg-calvé-perthes
 • spierziekten (vb. Duchenne, ect.)

ademhalingstherapie

Bij kinderen met belaste longen gaan we o.a. door middel van autogene drainage de longen vrijmaken en de ademhaling vergemakkelijken.

typ10

Typ10 is een ongelooflijke leuke methode om kinderen blind te leren typen. Kinderen leren typen in een handomdraai via leuke verhalen. Blind leren typen via deze methode kan vanaf 9 jaar.

Praktische info
praktische info

algemeen

Aanmelding
Na telefonisch contact wordt een eerste contactmoment vastgelegd. Wat mee te nemen?

 • Voorschrift van huisarts of kinderarts
 • Klevertje van de mutualiteit
 • Relevante info of eerdere verslagen

Parkeren
U kan voor het gebouw parkeren op de daarvoor aangeduide plaatsen.

Wachtzaal
De ingang van de praktijk begint zich aan de linkerzijde van het gebouw.

honorarium

Courante pathologie (18 beurten/jaar) 1e behandeling (30 min) €31,00
2e t.e.m. 9e behandeling (30 min) €25,00
Vanaf 10e behandeling (30 min) €22,26
Chronische (Fb) Pathologie (60 beurten/jaar) Vanaf 1e behandeling (30 min) €25,00
Jaarlijkse eenmalige toeslag €30,65

terugbetaling vanuit het riziv

Normale tegemoetkoming Verhoogde tegemoetkoming
Courante pathologie (18 beurten/jaar) 1e behandeling (30 min) €24,74 €28,50
2e t.e.m. 9e behandeling (30 min) €18,75 €22,50
Vanaf 10e behandeling (30 min) €16,01 €19,76
Chronische (Fb) Pathologie (60 beurten/jaar) Vanaf 1e behandeling (30 min) €19,50 €23,00
Jaarlijkse eenmalige toeslag €30,65 €30,65

betalingen

De facturen worden steeds op het einde van de maand meegegeven en dienen binnen de 14 dagen betaald te worden via overschrijving. Na betaling ontvangt u het getuigschrift voor terugbetaling.

Bij wanbetaling worden geen getuigschriften meer meegegeven, zal een aangetekende brief verzonden worden. Wanneer geen gevolg wordt gegeven aan de aangetekende brieven wordt een ingebrekestelling verzonden. Als laatste stap zal onze advocaat ingezet worden. De kosten hiervoor zijn volledig ten laste van de wanbetaler.

annulaties

Wanneer een gemaakte afspraak geannuleerd wordt gelden de volgende regels:

 • Wanneer de afspraak meer dan 48 u op voorhand wordt geannuleerd is er geen probleem. De afspraak wordt dan gewoon geschrapt.
 • Wanneer de afspraak minder dan 48 u op voorhand wordt geannuleerd, zal de therapie worden aangerekend. Hierin worden geen uitzonderingen gemaakt.
 • Bij ziekte dient een doktersattest binnengebracht te worden, zoniet zal de therapie aangerekend worden.
 • Bij geval van heirkracht zal de therapie tevens niet worden aangerekend.
 • Bij laattijdig arriveren op de afspraak zal niet worden uitgelopen. De therapie zal doorgaan tot het uur dat ingepland staat.
Foto's
© 2021 Lent BV – BE 0643.526.110
Privacy PolicyPrivacy Preferences
Website by Stijn Van Nuffelen
contact

→ Enkel op afspraak via telefoon of e-mail.

→ U kan voor het gebouw parkeren op de daarvoor aangeduide plaatsen.

→ De ingang van de praktijk begint zich aan de linkerzijde van het gebouw.